Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand (deze regel geldt niet voor verkoop vanuit de showroom!). Toch merken wij bij corio espresso service dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een product nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt het niet zo. Hier de uitleg. 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken. 

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.  

Dit betekent dat u een laptop of speaker  mag aansluiten en aanzetten om bijvoorbeeld de kwaliteit te beoordelen of de menu's uit te proberen. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (7 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (7 dagen). Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag aan u retourneren. De verzendkosten worden ingehouden wanneer u via het herroepingsrecht uw aankoop retourneert. 
 

Product en verpakking in oorspronkelijke staat

Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.  

 

Voorbehoud

Corio Espresso Service behoudt zich het recht voor om producten en verpakkingen die duidelijk gebruikt en/of beschadigd zijn, te weigeren. Eventuele kosten van terugzending aan de consument komen voor rekening van de consument. 

 

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht geldt niet voor levensmiddelen (waaronder koffie, voor bestellingen (op verzoek van consument), voor artikelen die niet in tot ons normale assortiment behoren zoals actieproducten en voor artikelen waar dit wordt vermeld. Vanzelfsprekend gelden wel de normale voorwaarden van garantie en kwaliteit.